GP NEDİR?

Geleceği Paylaş, sorumluluğun bireysel olduğu fikrinden hareket ederek, iki sivil toplum gönüllüsü tarafından; alanında uzman kişilerin, akademisyenlerin, kamu ve özel sekötr temsilcilerinin, sivil toplum gönüllülerinin bir araya getirilmesi ile oluşan bir sivil inisiyatiftir. 

Çocuk, genç, kadın, erkek ayrımı yapmadan bireylerin, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının sosyal etkisi ölçülebilir, sürdürülebilir, inovatif bir geleceğe hazırlanması amacı ile projeler gerçekleştirir ve hali hazırda yürütülen projelere destek olarak farklı bir bakış açısı kazanmasını amaçlar.

Gerçekleştirdiği projelerde bölgesel ve toplumsal sorunların yanısıra yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan, birbiri ile bağlantılı Birleşmiş Millletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı odak noktasına alır. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, hedefler için ortaklıklar olmak üzere ortaya koyulan 17 Hedef, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmiş olup, birbiriyle bağlantılıdır; bir hedefte başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. 

GELECEĞİ PAYLAŞ DEĞERLERİ

  • Ortak değerlerimize sahip çıkmak,
  • Toplum kimliğinin değerlerini bilmek,
  • Kültürlerarası ve uluslar arası bilince saygı duymak,
  • Etik kuralları odak noktasına alarak; bireysel farklılıkları göz önüne almak, uygun standartlar sağlamak,
  • Bireysel sorumluluk bilincini ortaya koymak ve geliştirmek,
  • Öğrenen, yeniliğe, gelişime ve değişime açık hareket etmek,
  • Etkin, katılımcı ve akılcı yaklaşım ile öğrenmeyi ve öğretmeyi geliştirmek,
  • Çevreye duyarlı olmak.