PERSPEKTİF BULUŞMALARI

GÖNÜLLÜ; içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir. Gönüllüler, faaliyetlerini resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı olarak gerçekleştirebilir veya bir kuruluştan bağımsız olarak bireysel çabalarla da sürdürebilirler.

PERSPEKTİF; doğadaki iki boyutlu ya da üç boyutlu cisimlerin bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renklerinin solmuş gibi görünmesine perspektif denir. Daha detaylı bir tanım yapmamız gerekirse; bir nesnenin bir bakışta üç yüzünü birden görmeye ya da üç boyutlu hacimsel bir nesneyi bir düzlem üzerinde çeşitli çizgisel anlatım yolları ile oluşturulan resimleme yöntemine perspektif denir  Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "Görünge, bakış açısı" anlamlarında kullanılmaktadır.

Günümüz dünyasında gönüllülük uzun bir yolculuktur. Bu yolculuğun sürdürülebilir ve sonuç odaklı olabilmesi için en başta iyi niyet, çözüm odaklı olmak, bir ekibin parçası olabilmek, içinde yaşadığımız dünyanın ve insanlığın sorunlarına duyarlı olabilmek, en önemlisi ise farklı bir perspektife sahip olmak gerekir. 

Sorumluluğun bireysel olduğu fikrinden yola çıkarak sivil toplum örgütlerinin, bireylerin ve kurumların geleceğin dünyasında pozitif çözümlerin parçası olması adına hareket eden Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi bu alanda çaba harcayan paydaşları bir araya getirmeyi ve birbirinden farklı alanlara ilgi duyan gönüllülerin bakış açılarını birbirleri ile paylaşabilecekleri bir ağ kurmayı amaçlıyor. 

Gönüllüler, Sivil Toplum örgütleri, Sosyal Girişimciler,  Kamu ve Özel Sektör Temsilcilerinin ayda bir düzenlenmesi planlanan GP Perspektif Buluşmaları ile yenilikçi, yaratıcı fikirleri paylaşma, yeni projeler geliştirme, iyi uygulamalar ile buluşma, sorunlara ortak çözüm arama ve VİDEA Uygulaması üzerinden geniş kitlelerden ortak akıl ile fikir toplama şansı yakalayarak kendi gönüllülük perspektiflerini paylaşacaklar.      

İzmir’de sivil toplum alanında yer alan, almak isteyen, nereden başlayacağını bilmeyen, proje ve faaliyetlerinin sosyal etkisini ölçemeyen, iyi uygulamalarını paylaşmak isteyen, projelerine paydaş arayan ya da sadece gönüllü olan 30 ve/veya 40 kişinin katılacağı etkinlikler ile sivil toplum adına sürdürülebilir bir paydaş platformu oluşturulacaktır.

Perspektif Buluşmalarının ilk adımı 1 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında bir seri çevrimiçi genel katılıma açık toplantılar şeklinde gerçekleştirilmiştir.