GP NEDİR?

Geleceği Paylaş, sorumluluğun bireysel olduğu fikrinden hareket ederek, iki sivil toplum gönüllüsü tarafından; alanında uzman kişilerin, akademisyenlerin, sivil toplum gönüllülerinin bir araya getirilmesi ile oluşan bir sivil inisiyatiftir. 

Geleceği Paylaş; çocuk, genç, kadın, erkek ayrımı yapmadan bireylerin, kurumların ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının ölçülebilir, sürdürülebilir, inovatif bir geleceğe hazırlanması amacı ile projeler gerçekleştirir ve hali hazırda yürütülen projelere destek olarak farklı bir bakış açısı kazanmasını amaçlar.

GELECEĞİ PAYLAŞ DEĞERLERİ

  • Ortak değerlerimize sahip çıkmak,
  • Toplum kimliğinin değerlerini bilmek,
  • Kültürlerarası ve uluslar arası bilince saygı duymak,
  • Etik kuralları odak noktasına alarak; bireysel farklılıkları göz önüne almak, uygun standartlar sağlamak,
  • Bireysel sorumluluk bilincini ortaya koymak ve geliştirmek,
  • Öğrenen, yeniliğe, gelişime ve değişime açık hareket etmek,
  • Etkin, katılımcı ve akılcı yaklaşım ile öğrenmeyi ve öğretmeyi geliştirmek,
  • Çevreye duyarlı olmak.