ODAK ALANLARIMIZ

GELECEK İÇİN ODAK ALANLARIMIZ
Geleceği paylaş; eğitimi, üretimi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı odak noktasına alarak; toplum genelini etkileyen farklı alanlarda projelerin, eğitim faaliyetlerinin “bireysel sorumluluk” ve “gönüllülük” anlayışı ile entegre edilerek gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi için çalışır. 
Bu kapsamda; farklı alanlarda işbirliği içerisinde olduğu uzman profesyoneller ve gönüllüler ile geleceğin bireyleri, kurumları ve sivil toplum örgütleri adına aşağıda belirlenen faaliyetleri “kuruma özel” planlar ve gerçekleştirir. 


GP “ANALİZ”
Faaliyet gösterilen alanlarda mevcut durumu inceler, ihtiyaç haritasını çıkarır, farklı kitlelerin katılımı ile yeni ve amacına uygun fikirler ve projeleri hızlı ve etkin şekilde toplar, analiz eder ve raporlar.  


GP “DÜNDEN GELECEĞE” 
Hızla değişen ve gelişen yeni dünyada; ayakta kalmak, sürdürülebilir ve artan bir değerde başarıyı yakalamak isteyen bireyler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri için stratejik planlar hazırlar ve eylem sürecinin yürütür.


GP “İŞVEREN MARKASI”
Günümüz dünyasında her kurumun ve her sivil toplum örgütünün en önemli vazgeçilmez parçası  “insan” düşüncesinden yola çıkarak; kurumların mükemmel cazibe merkezleri haline geleceği, aktif, üretken ve potansiyeli yüksek bireyleri çekebileceği çalışmaları planlar. 


GP “DİJİTAL DÜNYADA AYAKTA KALMAK”
Geleceğin dijital dünyasında ayakta kalmayı sağlayacak, kurumların görünürlüğünü arttıracak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirecek; dijital zorbalık ile mücadele, dijital medya araçları, dijital itibar, görünürlük, siber güvenlik, dijital iletişim planlaması ve stratejisi konularında eğitimler ve projeler geliştirir.