ODAK ALANLARIMIZ

GELECEĞİN KURUMU

Geleceği Paylaş; Endüstri 4.0, VUCA Dünyası, İşveren Markası vb. gibi alanları odak noktasına alarak gelecek için bugün;

Günümüzün hızla değişen dünyasına ayak uydurmayı hedefleyen,
Esnekliği, bireysel karar verme süreçlerini, organizasyonun faydası ile bireylerin faydalarını aynı düzlemde ele alan,
Öğrenen, öğreten, dinleyen,
Kişiselleştirilmiş müşteri taleplerine cevap veren,
Yaratıcı, yenilikçi, değişen çevreye uyum sağlayan,
Şirket kültürüne ve işe bağlılığı gelişmiş,
Sorumluluk sahibi,

‘Geleceğin Kurumları’ için gönüllülük programları, eğitimler, araştırmalar, projeler planlar ve hayata geçirir.