Yaklaşımımız

Sorumluluk; dünyaya geldiğimiz ilk anda başlar. Ancak, hayatımız boyunca her alanda bireysel olarak ‘geleceğe yönelik’ bir bakış açısı ile içselleştirdiğimiz zaman amacına ulaşır.

Geleceği Paylaş, bu noktadan hareket eden sivil bir inisiyatif olarak; bireysel sorumluluğu odak alır. Gelecek için, bu kavramı yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı amaçlar. Bu doğrultuda; toplumun geneline yönelik programlar hazırlar, projeler geliştirir, hayata geçirir ve mevcut projelerin bu bakış açısı ile şekillenmesi doğrultusunda bireysel sorumluluk bilinci ile çalışır.   

Geleceği Paylaş; bir bilgi paylaşım yolculuğudur. Bu yolculuk;  öğrenir, öğretir, paylaşır. 'Gelecek için'; bireyler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ederek; sürdürülebilir, ölçülebilir sonuçları hedefler. 

MİSYON

Gelecek için; sorumluklarına sahip çıkmayı hedefleyen, gönüllülük bilinci ile çalışmayı misyon edinen çocukların, gençlerin, kadınların, kurumların ve sivil toplum örgütlerinin; bu hedeflere hangi yöntemler ve nasıl bireyler ile ulaşabileceğini araştırmak, planlamak ve gerçekleştirmek,

Dünya toplumunu oluşturan kadın ve erkek ırkının aynı kurum çatısı altındaki iş uyumunu arttırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini öne çıkarmak için projeler geliştirmek,   

Rekabette öne geçmek isteyen, başarıyı hedefleyen bireylerin, kamu ve özel sektör kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarını analiz etmek,

Kalkınmayı, büyümeyi ve ilerlemeyi hedefleyen kişi ve kurumların farkındalığını, bireysel sorumluluk anlayışını; kişisel ve kurumsal ‘özelleştirilmiş’ eğitimler ve projeler ile arttırmak ve geliştirmek.