ODAK ALANLARIMIZ

GELECEĞİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Geleceği paylaş; gelecek için bugün;

Üye ve gönüllüsü yönetim ve iş yapma süreçlerinde aktif olarak yer alan,
Takım olma bilincine sahip,
Saydam karar süreçleri oluşturan ve uygulayan,
Tutarlı, akılcı, objektif, esnek,
Finansal sürdürülebilirlik adımları belirlenmiş, kaynak yaratan,
Sorgulayan, stratejik düşünen,
Bütüne uyumlu, amaca ve sonuç odaklı,
Sürekli öğrenen ve öğreten,
Kamu kurum ve kuruluşları, diğer sivil toplum örgütleri ve toplum ile iletişim ve işbirlikleri oluşturma çalışmalarına öncülük eden

‘Geleceğin Sivil Toplum Örgütleri’ için hizmetlerin, projelerin, çalışma alanlarının net olarak belirlenmesi, daha etkin ve aktif hale getirilmesi, farklı işbirliklerinin oluşturulması amaçları için  özel programlar, eğitimler, çalışmalar ve stratejik planlamalar geliştirir.