ODAK ALANLARIMIZ

GELECEĞİN BİREYİ

Geleceği Paylaş; gelecek için bugün;

Fark yaratan,
Değişime uyum sağlayan, 
Karar verme, karmaşık sorunları ve problemleri çözme becerileri ve odaklanma özellikleri gelişmiş,
Analitik, tutarlı, esnek, beceri ve bilgiyi birleştiren, iletişim teknolojilerine hakim,
Toplumsal ve güncel olaylara karşı duyarlı,
Yaratıcı ve lider gibi düşünen ve hareket eden,

‘Geleceğin Bireyi’ yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için farklı uygulama, eğitim ve çalışma modelleri geliştirir.