YAZILAR

UYUMUN BÜTÜNLEŞİK FORMÜLÜ BAŞLIYOR!

17 Ekim 2022 Pazartesi

“Hayatın bizlere sunduğu en iyi ödül, buna değecek bir işte çalışma şansıdır.”  Theodore Roosevelt

Tüm dünyayı etkisi altına alan, pandemi, ekonomik, sosyal sorunlar, iklim krizi vb. hem bireysel olarak insanları hem de kurumsal olarak işletmeleri derinden etkilemeye devam ediyor. Olumlu ve olumsuz tüm değişimler ise günümüz dünyasında her geçen gün rekabeti daha fazla artırıyor. Artık rekabet; sadece kurumlar arasında, sadece üretimde, pazarlama ya da satışta değil, iş yapma ve süreçleri yönetme şekillerinde de kendini gösteriyor. Hızlı olmak değil, ortaya koyduğunuz hizmet ya da ürünün farklı olması, toplumsal sorunlara karşı kendinizi konumlandırdığınız yer, çalışanlarınız ve çevreniz ile iletişiminiz, gelen taleplere cevap verme şekliniz,  gelişen teknolojiden yararlanma modelleriniz gibi birbiri ile ilgili ve bağımsız pek çok alanda da fark yaratmanız ve bunu sürdürülebilir kılmanız gerekiyor. 

Değişimi ve gelişimi nasıl sürdürülebilir yapabiliriz? Nasıl fark yaratabilir, sonsuz rekabet ortamında ayakta kalabiliriz? Ayakta kalırken nasıl daha iyi bir dünya için çalışabiliriz? Geldiğimiz noktada sanırım bunun en önemli anahtarları “kalite süreçleri” ve “dijital dönüşüm”.    
   
Dijital dönüşüm süreçlerini bir başka yazıma bırakarak, bugün kaliteye odaklanmak ve bu alanda yıllardır faaliyetlerini sürdüren KALDER - Türkiye Kalite Derneği’nden ve İzmir Şubesinin Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’ndan söz etmek istiyorum. 

1990’lı yıllardan itibaren faaliyetlerini sürdüren KALDER, kurulduğu günden itibaren Kalite Felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması, kalite bilincinin yerleştirilmesi, kaliteli çalışmanın teşviki, rekabet olanaklarının artırılması, sanayi ve hizmet sektörüne teknik yardım ve koordinasyonun sağlanması gibi oldukça önemli alanlarda şubeleri ile birlikte faaliyet göstermektedir. 

KALDER’in önemli şubelerinden biri olan İzmir Şubesi kalite odağında gerçekleştirdiği projeler, eğitimler, faaliyetler ve etkinlikler ile hem sektörler arası iletişimi güçlendirmekte hem de tüm yeni iş yapış yöntemlerini, güncel gelişmeleri iş dünyası ile paylaşmaktadır.  

Tüm etkili çalışmaları içerisinde 1999 yılından itibaren her yıl düzenlediği Mükemmelliği Arayış Sempozyumu ise hem içeriği hem de Yerel Kalite Ödülleri ile kalite yolculuğunda önemli bir organizasyon olarak dikkat çekmekte ve alana büyük katkı sağlamaktadır.    

5-6 Ekim 2022 tarihinde Kaya İzmir Termal & Convention Otel’de “Uyumun Bütünleşik Formülü” ana temasında 22. Kez düzenlenecek olan  Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, kaliteye gönül veren Ege Bölgesi’nin sanayi, hizmet, kamu sektörlerinin üst ve orta kademe yöneticilerini, akademisyenlerini, öğrencilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.. 

Her yıl Tema Komitesi tarafından belirlenen ana tema kapsamında konuşmacıların ve etkinliklerin yer aldığı sempozyumda ayrıca Yerel Kalite Ödülleri kapsamında  “Yılın Başarılı Ekibi Ödülü” ile “Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü”sahiplerini bulacak.

Kalite yönetim süreçlerinin tek başına çok anlamlı olmadığı, uygulayan çalışanların motivasyonun, mutluluğunun da etkin süreçlerin oluşturulmasında oldukça fazla önemli olduğu günümüzde; hem takım ruhunu aşılayan, hem şirket kültürünü farklı noktalara taşıyan hem de kurum ve kuruluşların  sürçelerinde iyileştirmeye açık olarak belirledikleri ve geliştirmeyi planladıkları alanlarda kalite tekniklerinin kullanılmasını ve uygulanmasını sağlayan yerel kalite ödülleri öğretici olması açısından da oldukça önemli. 

Pandemi ile birlikte değişen iş yapma biçimleri, yeni normal, sürdürülebilirlik, Metaverse, yapay zeka, dijital algoritma gibi kavramların öne çıkacağı sempozyumun, kendi alanında yetkin konuşmacılar 2 gün boyunca katılımcılara yeni bakış açıları kazandıracak. 

KALDER İzmir Şubesi ekibi ve gönüllüleri ile uzun zaman süren hazırlılar sonrası oluşturulan programın detaylarına ulaşmak için :  https://www.mukemmelligiarayis.org/program.php

Oya Demir

HABERLER