YAZILAR

İZMİR'DE YENİLİK VAR

16 Mart 2018 Cuma

Yenilik (inovasyon), Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, teknolojide gelinen son noktalara hakim olmak, değişimi yakalamak şart. ‘İzmir’ özelinde; farklılıkları ortaya çıkarmak, duruma hakim olmak ve yenilenmek üzerine çalışmalıyız....

İş dünyasında, sivil toplum örgütlerinde, kamu kurumlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda; sürekli kendi içimizde, farklı ortamlarda konuştuğumuz konular. Neden yenilik? Neden konuşuyoruz? Neden araştırıyoruz? Çünkü; teknolojiyi takip eden, işini geliştiren, yeni ve farklı çalışmaları işletmelerinde uygulayan, yeni bir pazarlama ya da iletişim yöntemi geliştiren, en önemlisi iş yapış biçimlerine yansıtan işletmeler toplumsal refahın arttırılması ve sürdürülebilir kalkınma için çok önemli katkılar koymakta. Önemli roller üstlenmektedir. 

İlerlemek ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek ise önce mevcut durumu analiz etmekle, sonuçlarını doğru okumakla ve doğru stratejik planlama yapmakla başarılabilir. Ne durumda olduğunuzu bilmeden, başarıya ulaşmak ve hedefleri yakalamak ise mümkün değildir.

İzmir özelinde mevcut durumu ortaya koymak ve stratejik planlar yapmak üzere önemli bir görevi de misyon edinen  İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) Ege Üniversitesi işbirliğiyle; yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışma sonucunda gerçekleştirdiği ‘İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi’ çalışması’nda, İzmir Yenilik Ekosistemi’nin son 5 yılda geliştiğini, aldığı yolu, amaçlara ne kadar ulaşıldığını rakamlarla ortaya koydu. 

Ve, çok önemli bulduğum İzmir Yenilik Ekosistemi Ağ Haritası oluşturuldu. Bu haritada bölgesel yenilik ekosistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar, bunların sağladıkları hizmetler ve birbirleri ile ilişkileri analiz edilerek ekosistemin gelişimi interaktif olarak kullanılabilenler yer alıyor.  Bölgesel veya kentsel yenilik ekosistemleri, belli bir bölge veya şehirde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, yayılması ve kullanılmasını etkileyen ekonomik, sosyal, politik, kurumsal vb. tüm faktörlerin toplamı olarak ifade ediliyor. Firmalar, üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, destekleyici kamu kurumları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşlardan ve bunların ortak çalışmalarından oluşuyor.

Ve yapılan analiz sonucunda son 5 yılda İzmir yenilik ekosisteminin %50 civarında büyüdüğü ve Ar-Ge ve yenilikte İzmir’de önemli ilerlemeler kaydedildiği tespit edildi. İşletmelerin Ar-Ge ve yenilik açısından kapasite ve durumları analiz edilerek bundan sonra İzmir bu alanda yapılacak çalışmaların odaklanması gereken alanları belirlendi.

Hızla değişen günümüz düyasında yeniliği yakalayamadığınız sürece ayakta kalmanız ve geleceğin dünyasında rol almanız mümkün değil. Aynı zamanda; bir ülkenin ilerlemesi, ekonomik ve sosyal açıdan daha yüksek seviyelere ulaşması ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli geliştirebilmesi bölgelerin, şehirlerin ve bütün kurumların; kısaca bir uçtan diğer uca bütün toplumun bu hedeflerin ve çalışmaların önemli bir parçası olması ile mümkündür.

Analizin ortaya koyduğu sonuçlara göre; İzmir’de teknolojiye dayanan bir yenilik ekosistemi oluşturulduğunda, bütün paydaşların ortak çalışması sonucunda,  İzmir’i teknoloji üssü haline getirerek ekonomik açıdan çok güçlü hale gelmesini sağlamak mümkündür. 

İZKA hazırladığı İzmir Bölgesel Yenilik Staretejinde yer alan hedeflere ulaşılmasını misyon edinmiş. Bu amaç ile; İzmir’de Ar-Ge yatırımı yapmayı planlayan şirketleri İzmir’de davet ediyor. İZKA aynı zamanda Yatırım Destek Ofisi ile İzmir’in iş ve yatırım olanakları hakkında her türlü bilgiyi yatırımcılara sağlamayı, yatırımın her aşamasında danışmanlık hizmeti vermeyi ve gerekli tüm izin-ruhsat süreçlerini yatırımcı adına tek elden takip ve koordine etmek faaliyetlerini ücretsiz olarak yerine getirmek gibi çok önemli bir görevi de üstleniyor.

İZKA geleceğin İzmir’i için uygulanabilir stratejileri ortaya koyuyor. Şimdi bize düşen onunla birlikte bu görevi üstlenmek ve İzmir’i teknoloji ve yeniliğin merkezi haline getirmek.               

İzmir’deki kurum ve kuruluşların çalışmalarına ışık tutması hedeflenen İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi, http://www.izka.org.tr/tr/30332/Izmir-de-Yenilik adresinden online olarak incelenebiliyor.

Oya DEMİR / Hayatİşte! / oya@gelecegipaylas.com

YENİASIR GAZETESİ / 16 Mart 2018

https://www.yeniasir.com.tr/sarmasik/yazarlar/oya-demir/2018/03/16/izmirde-yenilik-var

HABERLER